ALGEMENE VOORWAARDEN

Je vindt hier de algemene voorwaarden voor www.reinerek.nl, mijn maillijst, counseling en retraites, de cursus ‘Genotsvol leven’ en mijn spreek opdrachten. Als je van mij counseling krijgt maken we een overeenkomst waarin de voorwaarden daarvoor staan genoemd. In deze algemene voorwaarden geven ik aan onder welk voorbehoud ik; de informatie op deze website aan je aanbiedt, je de cursus bij mij kan volgen en ik een spreekopdracht aan ga. Ze zijn op 3 juni 2020 opgesteld en worden ge-update wanneer nodig. Kijk altijd hier voor de laatste versie.

Maillijst

Ik gebruik je gegevens alleen om je van mijn eigen activiteiten en ideëen op de hoogte te houden. Ik geef ze nooit aan derden. 

Counseling & Retraites

Annuleringsvoorwaarden

Wanneer een afspraak onverhoopt geannuleerd moet worden kan dat kosteloos tot 24 uur voor de counseling sessie en tot 72 uur voor een retraite. Als er na deze tijd geannuleerd wordt zoeken we samen naar een andere datum. Als we die niet vinden wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht. 
 

Bevoegdheid 
Ik bied counseling en retraites aan mensen die naar verdieping en persoonlijke ontwikkeling zoeken. Ik ben geen behandelaar van psychische of lichamelijke problemen. Alle adviezen of inzichten die je uit de counseling of retraites haalt volg je dan ook op op eigen verantwoordelijkheid. Als ik het idee heb dat je meer gebaad bent bij een behandelaar zal ik je natuurlijk doorverwijzen, maar ik ben niet bevoegd om diagnoses te stellen. De verantwoordelijkheid ligt dan ook op dit vlak bij jou.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van mij, Reine Rek, is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij, mij, Reine Rek.

Als je een cursus bij mij volgt of mij als spreker inhuurt betaal je mij voor die dienst/product, maar het intellectueel eigendom van de inhoud ligt bij mij. Hiervoor gelden dan ook dezelfde regels als voor mijn website.

Prijzen

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat ik ernaar streef een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen te geven. Fouten die onverhoopt toch ontstaan vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met mij te mogen claimen of te veronderstellen.

Cursus & Workshop

Je aanmelding voor cursussen is pas definitief wanneer ik het geld voor de cursus heb ontvangen.
Nadat je hebt betaalt voor een cursus kun je niet meer annuleren.
Bij overmacht biedt ik je de mogelijkheid de cursus later in te halen maar er wordt geen geld terug gegeven.

Disclaimer

Ik streef er naar een zo actueel mogelijke website te hebben, en cursus inhoud / lezingen te geven. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website of in de cursus onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoud het recht om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Ik, Reine Rek, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar ik via hyperlinks verwijs.